Назад

Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество

На заседание на НСТС, провело се на 28.09.2017г., Палатата беше представлявана от Васил Тодоров – главен секретар, и експерти от юридическа дирекция. Тристранният съвет разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда (КТ) – приет на първо четене от Народното събрание и Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

В рамките на дискусията БТПП изрази своята отрицателна позиция към Законопроекта за изменение на КТ. Предложените нормативни промени увеличават контролните правомощия на Инспекцията на труда извън обхвата на трудовите правоотношения и изземват функции на съдебните органи; нарушават се основни принципи на търговското и гражданското право, като се въвеждат „забранителни“ мерки при разпореждане с търговски дялове; необосновано се разширява и кръга на лицата, имащи право на обезщетение от Фонда за гарантиране на вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, с което се създават предпоставки за  източването на средства от фонда и измами.

По проекта на закон за изменение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд БТПП изрази своята подкрепа с предложените изменения. В тази връзка Палатата изказа своето принципно и категорично несъгласие с предложението на КТ „Подкрепа“ за увеличаването на административната тежест за бизнеса чрез утвърждаването на задължителни правила за безопасни условия на труд.

На заседанието беше направено официално съобщение от министъра на труда и социалната политика  Бисер Петков, че в рамките на своите правомощия ще предложи мерки за увеличаване на минималните осигурителни доходи с 3.9 на сто. В отговор на тази информация национално представителните организации съгласуват обща реакция.

Становище на БТПП   ТУК


29.09.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад