Назад

Кръгла маса в БТПП за иновации в изследователските университети

На 13.05.2016 г. в БТПП Съвета по иновации и развитие на технологиите (СИРТ) при БТПП се проведе КРЪГЛА МАСА на тема: „Примери за успешни иновации в изследователските университети у нас – Софийския университет „Св.Климент Охридски”, Техническия университет, гр.София и Химико-технологичен и металургичен университет, гр.София”. На нея пред над 40 участници и гости преподаватели от тези университети и бивши техни докторанти, заемащи мениджърски позиции в големи предприятия, презентираха примери за добри практики в областта на иновациите. Кръглата маса бе открита и модерирана от доц. Йосиф Аврамов, д-р по икономика, съпредседател на СИРТ и член на УС на БТПП. Приветствие от името на вицепремиера и министър на образованието и науката г-жа Меглена Кунева произнесе проф.Иван Димов, зам.министър на образованието и науката с ресори „Наука” и „Висше образование”.  В рамките на дискусията приветствия отправиха и проф. Георги Михов, ректор на ТУ, гр.София, проф.Емил Михайлов, зам.ректор по научната част на ХМТУ, София и Теменужка Палова от Министерството на икономиката. На форума бяха представени:
 
1.Презентация на тема: „Дизайн и приложения на функционални и антисенс нуклеинови киселини за разработването на нови лекарската“ от доц. д-р Роберт Пенчовски; Биологически факултет при Софийския университет „Св. Климент Охридски”; 
 
2.Презентация на тема: "Научно-изследователско и иновативно сътрудничество на ТУ София с индустрията " от гл.асист.д-р Явор Софронов и проф.Георги Тодоров, декан на Машинно-технологичен факултет при Техническия университет -.София (патентовал свои изобретения в редица високоиндустриални страни в Европа и по света) 
 
3.Презентация на тема: Интелигентни сензори за диагностика на медицина, храни, околна среда и корозия от проф.д-р Любов Йотова, ХТМУ, гр.София
 
4.Презентация на тема:„Как иновациите в образователната технология на Екологична биотехнология носят икономическа полза на фирмите-партньори и СУ „Св.Климент Охридски”?” от проф.дбн Яна Топалова; Биологически факултет при Софийския университет „Св. Климент Охридски и екип от пет доценти и асистенти от факултета, които присъстваха лично на кръглата маса, а доц.д-р Ирина Шнайдер направи изказване в дискусията;
 
5.Презентация на тема: „Нови методи и машини за шлифоване” от д-р Стоян Христов, мениджър по бизнес развитие и развойна дейност в Оптикоелектрон АД, гр.Панагюрище - представител на ТУ-София и доц.Лъчезар Стоев, Машинно-технологичен факултет при Техническия университет, гр.София 
 
6. Презентация на тема: „Каталитични материали за фотоелектрохимично разлагане на вода” от проф.д.х.н. Мартин Божинов и екип от преподаватели от ХТМУ, гр.София
В последвалата дискусия взеха отношение: акад.Никола Съботинов, съпредседетал на СИРТ; доц.Емил Влахов, Институт по физика на твърдото тяло при БАН; Кристина Койчева, адвокат; проф.Павлина Долашка, Институт по органична химия при БАН и др.
 

16.05.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад