Назад

Позиция на НПРО относно законопроект за промени в Закона за енергетикатаПредлаганите промени в Закона за енергетиката предоставят възможност за "служебно" разпределяне на средства в размер на десетки милиони левове към конкретно дружество – ТЕЦ "Марица изток – 2". Това се казва в позиция на четирите национално представителни работодателски организации (НПРО) относно внесения от група народни представители Законопроект за изменение и допълнение в Закона за енергетиката.

Работодателите считат, че поправката е в пълно противоречие с нормалната практика на провеждане на търгове от "Електроенергиен системен оператор" (ЕСО) и пазарните принципи. "Това може да се превърне в нарицателен пример за държавна помощ в нарушение на всички установени правила", се казва в общата позиция на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). 

С този законопроект се допуска разширяване на обема на студения резерв, т.е. предвиждат се допълнителни количества за разполагаемост, респективно разходи, свързани с осигуряване на допълнителни резервиращи мощности, което неизбежно ще се отрази на финансовите потоци в електроенергийната система – по експертна оценка с около 40 млн.лв. Формалният запис на предложението за нова ал.4 към чл.36 предполага невключването им в ценовата компонента „задължения към обществото”, но не отговаря на съществения въпрос – как ще се финансират тези допълнителни количества. Очевидният източник е дейността на системния оператор (ЕСО), което означава бъдещо преразглеждане на цената за достъп, разширяване калкулацията при цялостното ценообразуване и в крайна сметка – отново всичко ще се плати от индустриалните и битовите потребители.

Сериозното нарушаване на Закона за нормативните актове, липсата на оценка за въздействието, несъответствието с правото на ЕС са обстоятелства, всяко едно от които  е достатъчно основание този законопроект да не бъде обсъждан.

В заключение, работодателските организации определят подобно „решение“ като абсолютно недопустимо и са категорични, че ако този законопроект бъде приет, това ще е драстичен пример за национално нормотворчество в противоположна на европейската концепция посока, за което отново ще трябва да платят българския бизнес и гражданите.

Пълният текст на Позицията на НПРО:  ТУК


14.03.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад