Назад

Информационен ден по програмите на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2”

Съветът по иновации и развитие на технологиите при БТПП, съвместно с Министерство на икономиката проведоха в Палатата ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН за кандидатстване по проекти по ХОРИЗОНТ 2020 и по-конкретно за запознаване с процедурите за кандидатстване по програмите на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2” (Брюксел), в което България участва от  2014 г. 
 
Информационният ден бе открит от Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации и развитие на технологиите, който бе и модератор на събитието. 
 
Участие в дискусията взеха акад. Александър Попов, председател на Водородното общество в България и председател на УС на ГИС Трансфер Център, чл.кор. проф. Владко Панайотов, доскорошен евродепутат, проф. Здравко Стойнов, бивш директор на Института по електрохимия при БАН, представители на фирма Water Fuel Enjenering, която произвежда на водородни катализатори - Драгомир Иванов, управител и Ангел Ненов, СЕО, както и членове на БТПП.
 
Презентации направиха:
 
Емил Коматичев - държавен експерт в Министерството на икономиката, отдел "Иновации"
 
Проф. Евелина Славчева - ръководител на секция в Института по електрохимия и енергийни системи при БАН
 
Божидара Григорова - управител на "Адвенчър" АД, член на СП"Горивни клетки и водород 2" (дъщерно предприятие на "Овергаз" АД и  притежател на три патента в областта на използването на водорода като гориво)
 
Илия Левков, председател на УС на Клъстър "Електромобили".
 

 


02.07.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад