Назад

Среща между ръководството на БТПП и членове на Комисията за защита на лични данни

Рисковете, свързани със  злоупотребата с лични данни от Търговския регистър, бяха обсъдени на среща между ръководството на БТПП и членове на Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/.
 
Поводът е драстичното намаляване на тарифния праг за достъп до цялата база данни в Търговския регистър, какъвто достъп срещу заплащане се предоставя на неограничен кръг лица.
 
Предвид възможните импликации, които биха могли да произтекат за гражданите и бизнеса, КЗЛД акцентира върху нуждата да се предприемат спешни мерки за пресичане на нерегламентирани действия, свързани с лични данни.
 
Дискутира се важността от упражняване на цялостен и ефективен контрол в областта на защитата на личните данни спрямо всички субекти на регулация в тази област. По отношение на администраторите на лични данни, каквато е Агенцията по вписванията, поддържаща Търговския регистър, представителите на КЗЛД обърнаха внимание на необходимостта от спазване на изискванията за заличаване на лични данни в предвидените от закона случаи и съхраняване само на информация, необходима за целите на Регистъра. 
 
Стремежът е да се избегне ограничени за обществено ползване данни на практика да стават общодостъпни, посредством иначе легалната възможност за „закупуване“ на достъп до цялата база данни от Търговския регистър.  Целта не е да се накърни  публичното разполагане с информация, а да се предотвратят злоупотребите с общодостъпната информация.
 
Представителите на Комисията поставиха въпроса за внасяне на промени в нормативната уредба, с цел предотвратяване на злоупотребите с лични данни. Гостите съобщиха, че се очаква Комисията да даде пресконференция в края на месеца.
 
БТПП споделя притесненията от необосновано широк  достъп до лични данни и риск от неправомерното им използване, и ще съдейства за намиране на решение на проблема.
 
В допълнение, от КЗЛД заявиха, че ще организират обучение, насочено към запознаване на членовете на Палатата (СП и БО) и бизнеса за опасностите, които се крият при предоставяне на лични данни срещу заплащане. КЗЛД ще предостави теми и условия за провеждането на обученията, а БТПП се ангажира да разпространи тази информация до своите членове.
 

22.01.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад