Назад

БТПП участва на партньорска среща по проект „V-ALERT“

На 8-ми и 9-ти май в гр. Лимасол, Кипър се състоя координационна среща на партньорите по проект „V-ALERT“, финансиран по Програма за учене през целия живот. БТПП е партньор по проекта, който стартира в края на миналата година заедно с още 5 организации от 4 страни: Гърция, Кипър, Хърватска и Сърбия.
 
БТПП е водеща организация по работен пакет 5, в рамките на който е разработила план за управление на качеството, който бе представен на партньорите по време на срещата. Планът включва описание на цикъла за управление на проекта, процеса на осъществяване на комуникация между партньорите, критериите за оценка и контрол на качеството на продуктите, условията и критериите за избор на външен оценител на продуктите. По време на срещата бяха обсъдени и разработените към плана за управление на качеството образци на доклади, протоколи, вътрешни документи и т.н., които се попълват от партньорите в процеса на изпълнение на дейностите по проекта.
 
Проект „V-ALERT“ предвижда разработването и тестването на 3D виртуална среда за обучение, която ще симулира реални ситуации с цел повишаване културата на ползване на интернет от фирмите и потребителите изобщо. Виртуалната среда ще бъде готова през май 2015 г.  БТПП ще организира демонстрационна сесия по тестването й от представители на различни български фирми.
 

09.05.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад