Назад

Бизнесът и правителството обсъдиха мерки за икономически растежАмериканската търговска камара организира среща на правителството и бизнеса. На нея, освен премиерът Пламен Орешарски и министри, присъстваха представители на деловите среди. Председателят на БТПП Цветан Симеонов бе сред поканените гости на събитието.
 
В експозето си премиерът Пламен Орешарски акцентира върху политиките на правителството и мерките за икономически растеж и по-добър бизнес климат за привличане на чужди инвестиции. Той също така се спря на теми като усвояването на средства от европейските фондове през следващия програмен период, както и оперативните програми за малки и средни предприятия, иновационни политики и повишаване на административния капацитет. 
 
Пламен Орешарски посочи, че Правителството си поставя за цел да подобри административните услуги и да направи стъпки към електронизирането им. Така ще се подобрят не само условията за бизнес, а и ще се създадат предпоставки за намаляване на корупционния натиск. В тази връзка БТПП нееднократно е отбелязвала по време на дискусии за бюджета, че не се планират адекватни действия за облекчаване на фирмите чрез въвеждане на електронно правителство. 
 
Пламен Орешарски посочи, че правителството държи на приемственост, характерна за последните 15 години по отношение на съхранение на монетарния режим и стабилността на банковата система. Премиерът увери, че ще продължи и реализирането на целесъобразните инфраструктурни проекти. Усилията на правителството ще бъдат насочени към ограничаване на регулаторните режими и създаване на по-благоприятен бизнес среда, заздравяване на фискалните позиции на страната, засилване и на регулациите във финансовия сектор в съответствие с усилията на Европейската комисия за по-надеждно управление на цялата финансова система. 
 
„Засилваме подкрепата за малките и средни предприятия и за подпомагане на стартиращия бизнес чрез подобряване на достъпа до финансиране. Една от нашите водещи цели е насърчаване на инвестиционната активност както на местните, така и на външните инвеститори. Специално внимание отделяме на иновативния и експорноориентиран бизнес.”, отбеляза премиерът. Приоритет на правителството е и образованието с повишено внимание на средното професионално обучение, за което БТПП е настоявала неведнъж - обучението по предприемачество да започне още в основния курс на образование като се надгражда със знания и умения за стартиране и ръководене на собствен бизнес.
 

16.01.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад