Назад

БТПП финализира работата си по проучване на тристранния диалог в България

Екип от експерти на БТПП работи по финален вариант на анализ, разглеждащ регулаторна рамка, прозрачност и публичност на тристранния диалог на национално равнище в България. Проучването се финансира по проект “TRUST” – Прозрачност за устойчива социална политика, осъществяван с финансовата подкрепа на Фонд за достойни условия на труд и тристранен диалог в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.
 
Анализът е разработен от Института за пазарна икономика след проведена процедура за избор на изпълнител по изискванията на ПМС 55. В рамките на проекта ще бъдат направени и други проучвания и анализи, включващи:  
-  Колективно трудово договаряне в България: обхват, развитие, добри практики;
-  Ефекти от динамиката в минималните осигурителни прагове върху пазара на труда;
-  Тристранният диалог в три избрани сектори от икономиката: практика, трудности, препоръки.
 
 
Проект „TRUST“ се изпълнява от БТПП в партньорство с Конфедерация на работодателите в Норвегия (NHO). Основна цел на проекта е да способства за подобряване на социалния диалог и тристранното сътрудничество и практики в България. Предвидените по проекта дейности включват проучвания и анализи на тристранното сътрудничество у нас; организиране на работно посещение в Норвегия с цел обмяна на добри практики с Конфедерация на работодателите в Норвегия в областта на социалния диалог; организиране на кръгла маса и провеждане на семинари в шестте планови региона на България.
 
За повече информация:
Дирекция "Европейска интеграция и европейски проекти", БТПП
Наталия Дичева, тел.+359 2 8117 416;
 

14.08.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад