Назад

БТПП и Българска асансьорна асоциация обединяват усилия за въвеждане на водещите европейски стандарти

Председателят на Българска асансьорна асоциация и управител на фирма  Уникен инж.Валентин Маринков  се срещна с председателя на БТПП Цветан Симеонов.
 
По време на срещата бяха обсъдиха въпроси във връзка с идеите на Асоциацията за въвеждане и стриктно спазване на водещите стандарти в сектора.
 
В хода на разговора се констатира, че в сектора все още не се упражнява достатъчен контрол, което поставя в неравностойно положение фирмите от бранша.
 
С оглед осигуряване на нормална конкурентна среда би следвало да се въведат и спазват водещите европейски стандарти. За да се случи това е необходимо внасяне на промени в нормативната уредба, за което БТПП и Асациацията  се договориха да си сътрудничат.
 
Дискутирани бяха и проекти в областта на енергийната ефективност.
 

08.08.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад