Назад

Среща с представител на компания " Мitsui & Co. Deutschland Gmbh " и Община Дългопол 

В БТПП се проведе среща между Георги Стоев, зам.-председател на БТПП, и Масаки Сугимото, генерален мениджър на “Мitsui&Co.Deutschland Gmbh”-Букурещ, отговарящ и за България. В срещата взеха участие и Маринка Иванова, кмет на Община Дългопол , както и членове на Българо-японския икономически съвет и представители на местния бизнес.
 
Дискутирани бяха различни проекти на Общината в областта на селско стопанското производство в които да се включи и японската компания “Мitsui&Co.”.
 
Материали за обсъжданите приоритети, проекти и цялостната стратегия за развитие на  Община Дългопол в периода 2012–2020 г. бяха предоставени на представителя на компанията и са на разположение в библиотеката на БТПП.
 

26.03.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад