Назад

Бизнес форум по повод 60-годишнината от създаването на Съюза на търговските палати и стокови борси на Турция 
На 12-13 септември в гр. Истанбул се проведе бизнес форум по повод 60-годишнината от създаването на Съюза на търговските палати и стокови борси на Турция (ТОВВ). Форумът беше открит с изказване на президента на TOBB – Рифат Хисарчиклиоглу. 

Хисарчиклиоглу описа развитието на Съюза от малък офис в Анкара, открит през 1952 г., до днешната голяма бизнес организация, която с икономическата мощ на своите членове се нарежда на едно от водещите места в световен мащаб.

В рамките на форума беше представена информация за състоянието на турската икономика, която в условията на световна икономическа и финансова криза бележи голям икономически ръст (с икономически растеж от 9,2% през 2010 г. и 8,6% през 2011 г.). От 230 млрд. щатски долара през 2002 г. БВП на Турция нараства на 772 млрд. щатски долара. За последните 9 години турската икономика отчита 110 млрд. щатски долара привлечени чуждестранни инвестиции.

В сравнение с останалите страни – Турция се нарежда на 17-то място в света като икономическа сила, и заема 7 място в сравнение с 27-те страни от ЕС.

В своето изказване председателя на Турската централна банка – Ердем Баши, обясни тази изключителни икономически показатели (особено в условията на криза) като резултат от структурирането на турската икономика върху 3 икономически стълба.

Като първи стълб беше посочена стабилността на цените – тъй като факторът инфлация винаги оказва неблагоприятно влияние върху икономическите процеси.
Като втори стълб беше посочена финансовата стабилност.
А като трети стълб -  производителността.

Ако тези три фундамента са добре изградени и функционират – то това е добра предпоставка за успешно развитие на икономиката, обобщи Ердем Баши.


На форума БТПП беше представена от главния секретар Васил Тодоров. В рамките на официалната част беше връчен специален подарък на президента на ТОВВ от името на БТПП като израз на изключително доброто сътрудничество между двете организации в рамките на двустранните отношения и при работата в международни организации.

16.09.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад