Назад

В БТПП Информационен ден по инициативата „Джеръми”









 
Съветът по иновации към БТПП проведе информационен ден по инициативата „Джеръми”.  Участваха мениджъри на фондове, създадени по инициативата „Джеръми”, представители на Европейския инвестиционен фонд, както и членове на Съвета по иновации при БТПП, Съвета на браншовите организации при БТПП, учени от БАН, университетите, ФНТС, Съюза на изобретателите в България.

Инициативата „JEREMIE“ (част от Оперативна програма “Конкурентоспособност”) или така наречените „Съвместни европейски ресурси за микро, малки и средни предприятия” е един от инструментите за усвояване на средствата от европейските фондове (Европейския фонд за регионално развитие(“ЕФРР”), Европейския социален фонд (“ЕСФ”) и така наречения Кохезионен фонд (“КФ”). Инициативата е разработена съвместно от Европейската комисия и Европейския инвестиционен фонд(ЕИФ). „JEREMIE“ има за цел да подпомогне усвояването на средствата по изброените фондове, основно при финансиране на малки и средни предприятия.

Георги Стоев – зам. председател на БТПП  напомни, че се очаква Програмата „Джереми“ ще даде нови шансове на малкия  и среден бизнес и  се надява тази инициатива в крайна сметка да има и своя позитивен резултат.
 
Една от надеждите на малките и средни предприятия, които са и гръбнака на нашата членска маса и на бизнеса в България, това да имат един по-добър и пряк достъп до европейското финансиране. Г-н Стоев разказа за представен вчера един 4 годишен проект по 7ма рамкова програма, касаещ технологичните оценки в публичната политика. Това е една много важна тема, която ми се струва, че за в бъдеще би могла да бъде подета от вас и от иновационния съвет към БТПП. Тъй като в Европейски и световен порядък това е една от стратегическите форми за определяне на стратегиите в технологично развитие на съответните държави. 

Само като пример искам да ви дам, че в САЩ подобен такъв съвет за технологична политика е бил направен към конгреса на САЩ 1973 год., който е определял всичките бъдещи основни направления за развитието и финансирането на технологиите в САЩ, а паралелно с това е имало и изследване върху тяхното влияние и по-нататъшното отражение върху социалния климат в целия свят.
 
Според Максим Гурвитц от Инвестиционен фонд ELEVEN, България е определено най-изгодно място в ЕС да правиш бизнес. Тук не само данъците са много ниски, но и разходите са по-малко. Ако пазарът на някаква идея, на някакъв продукт е световен, в България е най-изгодно място в Европа да го правиш. Това е огромно предимство, от което не се възползват максимално. България е в петте най-добре развити държави в ЕС от гледна точка на образование. Коефициент на образовани хора е много висок в България.  Разбира се, че и в България има и проблеми, по повече показатели най-бедна държава в ЕС и може би един от най-сериозните проблеми е, че емиграцията в България е много силна. 8% населението е заминало след промените от преди 30 години.

Ние инвестираме в екипи, които се занимават с идеи и концепции за online и mobile бизнес. Това са бизнес модели, които са свързани с представяне на услуги, чрез интернет. Ваша идея, наши пари и накрая излиза вашият бизнес. Това е процедурата, която използваме ние - заключи Максим Гурвиц от ELEVEN.


Господата Станислав Сираков и Румен Илиев - портфолио мениджъри, представиха фонд LAUNCHub. В представянето участва и г-жа Божана Иванова - маркетинг мениджър. Фондът LAUNCHub, също създаден по инициатива на Програмата „Джереми“.

14.09.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад