Назад

Административното налагане на ръст на осигурителния доход е неприемлив подход и във вреда на икономиката
 Във връзка с договарянето на минималния осигурителен доход (МОД) за 2013г. БТПП констатира, че и тази година в различните икономически дейности съществуват предпоставки за нереално отчитане на състоянието на фирмите в отделните браншове.


Поради отсъствие на методика за определяне на МОД, особено уязвим е малкият и среден бизнес, където няма възможност за прилагане на процента на изменение както в отделния бранш, така със средния на национално ниво.

Палатата констатира и случаи на сепаративни споразумения, без отчитане на становището на всички браншови организации в конкретни икономически дейности. Така изкуствено ще бъдат завишени разходите за труд, което ще постави редица фирми в крайно неблагоприятни икономически условия.

В писмо до министъра на труда и социалната политика БТПП настоява, в унисон с препоръките на Европейската комисия, системата за определяне на МОД да бъде преразгледана, като в съответствие с това се отчетат интересите на всички фирми и организации във всяка икономическа дейност:
  • на първо време да бъдат преразгледани онези споразумения, при които е допуснато частично (сепаратиско) представяне на страните в отделните браншове (виж писмо на Браншова организация за текстил и облекло  ТУК).
  • да бъдат зачетени споразуменията за запазените нива на МОД, където няма икономическа възможност за промени.
БТПП поддържа тезата, че административното налагане на ръст на осигурителния доход е неприемлив подход и във вреда на икономиката като цяло, с тежки последствия за малките и средни предприятия, с изкривяване на условията за равностойна конкурентна среда.

08.08.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад