Назад

В БТПП започна подготовката за отбелязване на 200 годишния юбилей от първото търговско сдружение в България

В БТПП се проведе среща с Председателя на Сдружението за модерна търговия и управляващ директор на Метро кеш енд кери България ЕООД Емилиян Абаджиев. Поводът бе инициативата на БТПП за отбелязване на 200 годишния юбилей от първото търговско сдружение в България, това на бакалите създадено през 1812 година. Това ще бъде добър повод да се напомни, че търговията има ролята на двигател на прогреса и мост за свързване на производстводители и потребители, както и съществено значение за конкуренцията като фактор на развитието.

Цветан Симеонов напомни, че крайните потребители и техните сдружения навсякъде по света разглеждат търговските вериги като своите най-близки съюзници за поддържане на достъпни цени, при контролирано качество и проследим произход на стоките. Г-н Абаджиев отбеляза, че прозрачната и водена по правилата търговия позволява да се съхрани социално-икономическата структура за кварталите и регионите. Добрите практки за въвеждане на водещите стандарти (GS1*) трябва да се ползват и от дребните търговци и да се доближат до крайния потребител, за да получи той повече защита, сигурност и право на информиран избор – беше тезата, по която говориха събеседниците.

Емилиян Абаджиев и Цветан Симеонов коментираха последното развитие на въпроса за проследяването от страна на държавата на ценовите нива за крайните потребители в месец август. Необходимо е обществото по-добре да бъде информирано за ролята на търговските вериги като носители на най-модерните методи за търговия. Двамата събеседници се обединиха около идеята, че в една пазарна икономика, не бива да се дава път за непазарни методи, защото така се стимулира една констатирана и от БТПП практика, данъчни и други контролни органи, да прекарват своето време в най-прозрачните фирми, вместо да се борят със „сивия” сектор или да откриват фирми, които крият обороти и данъци.

GS1* -  е водеща международна организация, която разработва и внедрява глобални стандарти и решения, с цел повишаване на ефективността и прозрачността по веригите за търсене и предлагане в различните отрасли по света. Стандартите на системата GS1 са най-широко използваните стандарти за веригата на снабдяване по цял свят.

GS1-България  предоставя безплатни консултации в БТПП и през интернет.


06.08.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад