Назад

Анри Малос е номиниран за председател на ЕИСК през следващия период 2012-2015 
В Брюксел бяха проведени предварителни избори за председател на Европейския икономически и социален комитет.

С мнозинство от 65 гласа срещу 35 с двама въздържали се за председател бе номиниран г-н Анри Малос – представител на Търговско-промишлената палата на Франция. Той досега беше председател на Групата на работодателите на Европейския  икономически и социален комитет и получи мнозинство пред представителя на Бизнесюръп г-н Филип де Бук.

Досегашният заместник председател на ЕИСК г-н Яцек Кравчик от Полша бе номиниран за председател на групата Работодатели на комитета. Изборът ще бъде приключен на Пленарната сесия вдруги ден.

ЕИСК е консултативен орган на Европейския съюз. Създаден е за да предоставя експертно мнение на основните институции на ЕС (Европейска комисия, Европейския съвет, Европейски парламент). Това се прави чрез приемане на „становища“ по предложения за законодателство на ЕС и на „становища по собствена инициатива“ по въпроси, на които трябва да се обърне внимание. Една от основните  задачи е осигуряването на мост между институциите на ЕС и „организираното гражданско общество“.  ЕИСК също помага  укрепването на ролята на организациите на гражданското общество като участва в „структуриран диалог“ с тези групи в държавите-членки на ЕС и в други страни по света.

Членовете на ЕИСК защитават широк кръг от икономически, социални и културни интереси в родните си страни. В работата си те се разделят на три групи: „Работодатели“, „Синдикати“ и „Други интереси“ (т.е. земеделски стопани, потребители, защитници на околната среда, семейни организации, НПО, и др.) Те изграждат моста между ЕС и организациите на гражданското общество в държавите-членки.

11.07.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад