Назад

Цветан Симеонов: Проектите за младежка заетост да бъдат в електронен вид и цялата книжнина да бъде премахнатаПредседателят на БТПП Цветан Симеонов взе участие в парламентарна дискусия за младежката перспектива за растеж на българския бизнес в Европа. Темата бе обсъдена в рамките на Седмото заседание на Съвета за обществени консултации към Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. В дискусията участваха министри и зам.-министри, посланикът на Кралство Дания у нас Н.Пр. Коре Янсон, представители на неправителствени организации и членове на студентските съвети. 

Мисля, че е време да престанем да се хвалим с това колко млади хора ще прикрепим към някоя фирма, за да бъдат по-лесно преодоляни пречките, които ние сами създаваме пред всички фирми в България с тежката си администрация.

Трябва да се стремим към това не някой да помага на голямата фирма, за да мине за три дни разрешението, а  да направи така, че всички да могат да го получават за три дни. Иначе къде отива широко прокламирания лозунг за предимството, което ще даваме на малките и средните предприятия. Да не говорим за високите прагове в европейските проекти, които практически изключват от участие малките и микро-предприятията.

По отношение връзката образование бих искал да откроя две най-важни неща. Първо, от проектите, които бяха представени, излиза, че все още е недостатъчно обучението по предприемачество в България. Ако трябва, нека обучението по предприемачество да се въведе още от детската градина, защото на пазара излизат млади хора, които не са готови да си направят един елементарен бизнес-план. И второ, като се използват европейски примери и практики да се възпитава иновативността у децата - за това са необходими много кръжоци, много форми за откриване и подпомагане на техните интереси и способности.

Проектите са хубаво нещо, ще представя опита на Търговската палата, която участва по един проект за създаване на заетост на младежи чрез осигуряване на възможности за стаж. Седем са предварителните документи за кандидатстване и всичките те се искат да са на хартиен носител. Повечето документи повтарят информация от регистри, които са в ръцете на държавата. Кой трябва да доказва с документ от преди 6 месеца, че съществува в правния мир. Документът за Булстат също се намира в администрацията, останалото може да се декларира и който не вярва, може да изв ърши проверка. Също така достъпни са регистрите на НОИ и съдебните регистрации. 

След това вече идва същинската част от документацията по такъв един проект - свидетелство за съдимост на всички лица, които управляват предприятието и кандидатстват за това. Следват ежемесечни планове и отчети на ментора на всеки стажант отделно и всичко това е на книжни носители, които понякога се губят от съответната институция. 

Ако искаме да направим един добър проект, нека цялата документация да се представи в електронен вид, да се завери с електронен подпис. Така няма да полагаме повече усилия да се предпазим от злоупотреби, вместо наистина да бъдем полезни на тези млади хора. Трябва да се търсят и нови методи за проверка дали стажантите са на работното си място. Сега съответният проверяващ ходи по офисите. Питам колко места може да обиколи един проверяващ за един ден?  Ако се включат и новите технологични възможности през Скайп например, може да се види не двама или трима, а сто стажанта дали и как работят.  

Говорим, че трябва да се въведе електронно правителство и цялата тази книжнина да бъде премахната. 

03.04.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад