Назад

Преходът към зелената икономика в Черноморския регион бе обсъден на международен семинар в СофияБТПП е партньор при организирането и провеждането на семинар „Зеленият бизнес в България и региона на Черно море. Предизвикателства и възможности”, който се проведе днес, 30 март, в Интерекспо Център - София. Събитието съпътства изложението и конгреса за Енергийна ефективност и възобновяема енергия.


Семинарът е иницииран от Бизнес съвета на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество и е подкрепен от БТПП, Програмата за насърчаване на търговията в региона на Черно море на ПРООН и Виа Експо. Тя се явява една от основните дейности на проект, координиран от Гръцкия фонд за развитие към ОЧИС „Зелена бизнес мрежа в региона на Черно море”.


Целта на събитието бе да събере на едно място всички заинтересовани страни с отношение към зелената икономика (предприемачи, бизнес организации, финансисти, представители на законодателната власт, научните среди и обществото), представители на Албания, Армения, Азербайджан, България, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Русия, Сърбия, Турция, Украйна.


Главният секретар на Бизнес съвета на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество Ефтихиа Бакопулу откри семинара и изрази благодарност към БТПП за подкрепата при осъществяване на събитието.


Зам.-председателят на БТПП Георги Стоев отправи приветствие към участниците и заяви, че темата зелена енергия засяга пряко членовете на Палатата. По различни програми на ЕС в периода 2007-2013 г. са предвидени за усвояване финансови средства в размер на 105 млрд. евро, като частта за България е 2 млрд. евро. Средствата могат да се използват в инвестиции в зелени проекти, като БТПП е силно ангажирана и заинтересована в успеха на това начинание. Първата стъпка за правилно разбиране принципите на зелената икономика е осъзнаването на възможността да се създава повече добавена стойност с по-малко енергия.


БТПП участва в два европейски проекта чрез Европейската информационна и иновационна мрежа. Wizard of the Environment: the Enterprise Europe Network цели намаляване на влиянието от дейността на МСП върху околната среда и подпомагане на европейските МСП в преодоляването на екологичните предизвикателства и превръщането им в икономически възможности.


Проектът GREEN адресира екологичния аспект към секторите производство на храни и строителни материали, отличаващи се с над 310 000 активни фирми и над 4 милиона заети на европейско ниво. Проектът подпомага мрежата Enterprise Europe Network в доставянето на основни услуги, свързани с околната среда на МСП от двата сектора.


Бяха направени презентации от страна на всички заинтересовани страни в региона, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на България, Българската асоциация за устойчива енергия, Българската федерация на потребителите на индустриална енергия, университети, Европейски инвестиционен фонд, банки, Българска асоциация на общинските експерти в областта на околната среда, Университета по горско стопанство и др.

30.03.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад