Назад

Виенски икономически форум и Българска търговско-промишлена палата представиха конференцията „Либерализация на регионалните пазари"

Българската търговско-промишлена палата бе домакин на Виенски Икономически разговори в София, представяйки на българския бизнес конференция на изключително актуална тема за Югоизточна Европа - „Либерализация на регионалните пазари” с основни акценти - либерализация на енергийните пазари, либерализация на трудовия пазар и опита на чуждестранните инвеститори в региона. Именно интересната тематика на конференцията събуди висок интерес у над 180 участници от 16 държави. Събитието бе открито от Н.Пр. д-р Елена Кирчева, генерален секретар на Виенския Икономически форум. 


Виенските икономически разговори се проведоха под патронажа на г-н Бойко Борисов, благодарение на участието му в Комитета на Патроните на Виенския Икономически Форум. В началото бе прочетен адрес от  името на министър-председателя на Република България. В него се констатира, че София е домакин на този висок форум за втори път в рамките на две години, което е знак за значимата роля, която България играе с цел насърчаване и задълбочаване на икономическото сътрудничество в Югоизточна Европа.

Отбелязва се още, че либерализацията на регионалните пазари вълнува потребители, производители и търговци на енергия. Към момента около 27% от търговията в страната се осъществява според изискванията на свободния пазар, отбеляза той. В Програмата на правителството е заложена цел за увеличен дял на свободно договорените количества електрическа енергия на вътрешния пазар до 30% през 2013 г.
 
Н.Пр. Герхард Райвегер, посланик на Република Австрия също подчерта, че Виенският Икономически Форум е сред водещите форуми в Дунавския регион, запозна участниците с историята и дейността на форума.

Г-н Ерхард Бусек, бивш вицеканцлер на Австрия и президент на Виенския Икономически Форум отбеляза ролята на Централноевропейско споразумение за свободна търговия (ЦЕФТА), посочи предпоставките за либерализацията на регионалните пазари (инфраструктура, образование и др.) и ключовите инструменти (Съвет за регионално сътрудничество - наследник на Пакта за стабилност за Югоизточна Европа и Стратегията на ЕС за Дунавския регион).


Г-жа Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството  отбеляза приоритетите за България сред които социално-икономическото развитие на регионите, инициативата за подобряване на енергийната ефективност и развитието на пътната инфраструктура. Тя подчерта, че поради ниска енергийна ефективност на сградния фонд на България са инвестирани над 600 милиона лева в енергийна ефективност, като за в бъдеще се очаква тази инвестиция да се удвои.  В развитие на пътна структура са инвестирани  4 милиарда лева. Като национален координатор на Дунавската стратегия, тя подчерта, че България работи в партньорство с държавите от Дунавския регион без да ги дискриминира по отношение на членство в ЕС, с цел отключване на икономическия потенциал на региона. Работи се още за подобряване на сигурността в региона, развитието на туризма и между културния диалог.

Г-н Андреас Майерхофер, главен изпълнителен директор на Мобилтел се спря на значението на българския пазар в сферата на телекомуникациите. Компанията е част от Телеком Австрия, който обслужва около 22 милиона клиенти в региона и осигурява над 17 000 работни места в региона. 

Г-н Цветан Симеонов, председател на БТПП изрази радостта си, че БТПП е домакин на събитие, което в важно за България и за региона. Той сподели, че БТПП е сред първите, които подкрепят инициативата за либерализация на регионалните пазари.  БТПП ще съдейства и ще посочва НПО и държавните институции с цел постигане на консенсус в региона. Постигането на консенсус между страните в региона е необходимо за адресиране на проблемите в региона, увеличаването на инвестициите и осигуряване на по-добър живот в региона. Според него може да се работи за подобряването на сътрудничеството между митническите органи в региона.

Г-н Петер Харолд , председател на банка Хипо Ное Груп Банк и член на борда на Виенския Икономически Форум очерта регионалните особености и силни страни на държавите в Дунавския регион.  Според него България добро място за получаване на кредит, насърчаване на чуждестранни инвестиции и започване на нов бизнес. 


Проф. д-р Арни Арванитис, президент на международната организация по биополитика,  отбеляза био политиките, които са значими не само за региона, но и за света. 

Конференцията продължава, очаквайте подробности.

03.04.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад