Назад

Стартира проект ”CONNECTION” за трансгранично партньорство България - Сърбия

Нов проект ”CONNECTION” - Център за обмен на информация за трансгранично икономическо сътрудничество, с участието на БТПП като партньор, бе представен на пресконференция в Палатата на 7 февруари т.г. Проектът е по програма за предприсъединителна помощ на ЕС Трансгранично сътрудничество България – Сърбия.

В него участват Центърът за развитие на Ябланица и Пчиня в Сърбия, сръбската община Владичин Хан и БТПП.

Преимуществата и възможностите за хората с увреждания, които проектът разкрива, бяха представени от Васил Тодоров, главен секретар на Палатата.. Добрите практики и опитът на БТПП по европейски проекти ще поставят началото на успешно трансгранично икономическо сътрудничество, отбеляза той. 

Осъществена бе конферентна връзка с Центъра за развитие в Ябланица. Биляна Станкович, директор на Центъра, отговори на въпросите на журналистите и акцентира на значението на проекта. На първо място тя отбеляза подкрепата за най-рисковите слоеве на обществото, които нямат достъп до информация. 
Проектът е насочен към малките и средните фирми в трансграничните райони. Основна цел на проекта е да подобри процеса на териториална, икономическа и социална интеграция, като допринесе за съгласуваност, стабилност и конкурентоспособност в региона. Ще бъде изграден Център за обмен на информация за икономическо сътрудничество между България и Сърбия в община Владичин Хан. Предстоят тръжни процедури за реновирането на сградата, където ще се помещава Центърът. Добрата инфраструктура и локация са предпоставка за добра комуникация с хора с увреждания.
Задачите на БТПП в рамките на проекта са изграждане на триезичен сайт за икономическите връзки в региона и трансгранично партньорство, организиране на тръжни процедури за хардуер и софтуер, организиране на конференции и визуализация на проекта.
Представяне на проект "CONNECTION" тук

07.02.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад