Назад

БТПП счита, че на този етап полезността на тристранния диалог е компроментиранаПредседателят на УС на БТПП Цветан Симеонов се обърна с писмо към председателя на Националния съвет за тристранно сътрудничество – г-н С. Дянков, до Председателя на АИКБ, до Изпълнителния председател на БСК „Съюз на българския бизнес” и до председателите на БСЧП „Възраждане”, на Съюз за стопанска инициатива, на КРИБ и до Президентите на  КНСБ  и КТ”Подкрепа” . 
В писмото се казва следното:
„В заседанието си на 24.01.2012 г. Изпълнителният съвет на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) прие решение да спре участието на БТПП в Националния съвет за тристранно сътрудничество. поради влошения климат в трипартитния диалог:

Одобрената от Министерски съвет и гласувана от Народното събрание промяна на критериите за работодателските организации нарушава свободата за сдружаване и за представляване на този вид сдружения, гарантирана от Конституцията на РБългария и Конвенция № 87 на Международната организация на труда. По повод на посочената законова промяна членове на Министерски съвет направиха изявления, които накърняват авторитета на БТПП. 

Показател за проблемите в трипартитния диалог е и отсъствието на представителите на синдикалните организации в последните заседания на комисиите към НСТС и на НСТС.

Поради изложеното БТПП счита, че на този етап полезността на тристранния диалог е компроментирана.”

09.02.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад