Назад

БТПП с представители в делегацията на правителството във връзка с процеса на присъединяване на България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)Мисията в Париж бе ръководена от министъра на финансите на Република България Асен Василев.

Срещата бе във връзка с прегледа на позицията на България по Кодексите на ОИСР за либерализация на движението на капитали и за текущите невидими операции. Приемането на позицията на България и резервите по някои от разпоредбите на Кодексите е от изключителна важност за продължаване на процедурите по приемането на България за член на ОИСР – клуба на богатите държави с важна роля и функции в световната икономика.

Срещата бе изключително ползотворна и представянето на България бе високо оценено от участниците в нея – Секретариата на ОИСР, Представителя на Европейската комисия и Представителите на 38-те държави членки на ОИСР.  В състава на българската делегация участваха ръководителите на всички министерства, към които имаше въпроси от ОИСР - Министерството на земеделието, Министерството на икономиката, Комисията за финансов надзор, БНБ, Висшия адвокатски съвет и други структури на държавната администрация.

В делегацията участваха и   двама експерти, свързани с БТПП:

Адвокат Тодор Табаков – зам. председател на БТПП, член на Управителния и Изпълнителния съвет на БТПП, специалист по финансови и данъчни въпроси. Неговият опит на предишни позиции в  ОИСР  беше от полза както при подготовката на позицията на България по Кодексите за либерализация, така и в рамките на преговорния процес с организацията.

Д-р Ивайло Дерменджиев – председател на Висшия Адвокатски Съвет (ВАдвС), и зам. председател на Арбитражния съд при БТПП. Дерменджиев е доктор по международно право, специалист в сферата на международния търговски арбитраж, член на Лондонския арбитраж и на Международния арбитражен съд по спорта в Лозана.

Председателят на ВАдвС Дерменджиев изрази задоволството си от добрата комуникация и разбирателство с изпълнителната власт по темите, свързани с либерализацията на свободните професии  и изрази желанието на българската адвокатура да съдейства за решаване на проблемите, свързани с предстоящите действия по адаптирането на българското законодателство с Конвенциите за либерализация, като изрази увереност, че процедурата по приемане на България в ОИСР ще приключи успешно.

 


20.03.2024 г.

Още новини:

Видео:

Назад