Назад

Участие на БТПП в заседание на Борда на Европалати

Бе направен преглед на досегашната дейност и очертани предстоящите инициативи на Европалати


 

Председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов взе участие в заседание на Борда на Европалати. Председателите на търговските палати в Европа приветстваха в организацията своите колеги от Франция, Гърция и Испания, които са новоизбрани в ръководството на съответните национални търговски палати.

По време на срещата бяха разисквани въпроси, свързани с новите условия за правене на бизнес на фона на военните действия в Украйна. Председателят на Украинската търговско-промишлена палата Генадий Чижиков разясни очакванията за икономическото бъдеще на своята страна.Той подчерта, че въпреки огромните трудности Украйна търси нови пазари, партньори и транспортни коридори.

Неговите колеги от Унгария, Словакия, Полша, Германи, Ирландия, Италия, Турция, Малта и др. споделиха различни позиции и предложиха подкрепа, насоки и идеи. Европалати пое ангажимент да събира и предоставя такава информация чрез специална интернет страница, вътрешна за асоциацията и нейните членове.

В рамките на срещата бяха обсъдени работни въпроси за Европалати, като приемане на отчета на организацията за 2021 г., бюджет за настоящата година, различни инициативи и събития. Очаквайте допълнителна информация за форума Connecting European Chambers, който ще се състои в края на юни и икономически форум на Европалати в края на октомври 2022 г.

 


12.04.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад