Назад

БТПП предлага промени във ваучерното хранене да бъдат обсъдени в тристранния съвет за сътрудничествоСнимка БТТП

По инициатива на двама преки членове на БТПП, днес в палатата се проведе среща във връзка с предстоящи промени в действащата Наредба на ваучерите за храна. Въпросът бе поставен от господата Стилиян Беласопулов, Председател на националния съюз на ТПК и Чавдар Ваклев, Генерален директор на Чек Дежене България.

Констатира се, че системата за ваучерното хранене, наистина се нуждае от усъвършенстване по отношение увеличаване на прозрачността, за създаване на повече условия за конкуренция и по-малка намеса на държавата в реализацията на тази социална придобивка, предназначена да осигури по-здравословно и по-пълноценно хранене на работодатели и на работници.

По мнение на Търговско промишлената палата, като най-голям представител на работодателите в България, това усъвършенстване на системата трябва да стане и като се държи сметка за балансиране на държавния бюджет, но въпросът задължително трябва да бъде обсъден задълбочено в Тристранния съвет за сътрудничество, защото е съществен за социалните отношения.

Ваучерите за храна са заместваща парите ценна книга за закупуване на хранителни продукти, които се предоставят от работодателя на служителите като допълнение към възнаграждението.


29.07.2010 г.

Още новини:

Видео:

Назад