Назад

Проведе се годишното отчетно събрание за 2017 г. на арбитражните колегии към АС при БТПП

И през отминалата година АС при БТПП е арбитражът с най-голям брой дела и с най-голям принос в практиката за решаване на търговски спорове чрез арбитраж


Проведе се годишното отчетно събрание за 2017 г. на арбитражните колегии към АС при БТПП. Председателят  на АС – Благовест Пунев  очерта основните аспекти от работата на Съда  през 2017 година. През изминалата година  цялостната дейност на АС при БТПП премина под знака на предстоящото честване на 120-та годишнина от началото на арбитражната дейност в системата на БТПП в България и 65-та годишнина от създаването на АС при БТПП.

И  през  отминалата година АС при БТПП  е арбитражът с най-голям  брой  дела в сравнение с другите действащи търговски арбитражни  съдилища в България, както и с най-голям принос в практиката за решаване на търговски спорове чрез арбитраж.

През 2017 г. пред АС при БТПП са образувани 21 международни и 184  вътрешни  арбитражни дела.  Предявени са претенции  за повече от 3 500 000  евра и  34 000 000 лева. Делата през изминалата година в по-голямата си част (около 70%) са приключени в най-кратките (6 и 9-месечни срокове).

През изминалата година продължи работата с електронната програма за обработване на делата. За пореден път тя се усъвършенства, което осигури възможност на все повече страни, процесуални представители, арбитри и вещи лица да получат дистанционен достъп  до делата си. Модернизирането на електронната програма в процеса на практическото ѝ приложение ще бъде приоритет  за АС и през следващата година. Чрез успешното прилагане на новите технологии  в областта на арбитражното производство, АС при БТПП   затвърди  челното си място  като най–модерен  арбитраж   както в  Югоизточна Европа,  така  и спрямо  високо утвърдени институции със световен престиж.

Резултатите, постигнати през 2017 г. сочат, че АС при БТПП,  като институция със 120-годишна история, се ползва с безспорен авторитет сред правните субекти както в България, така и в чужбина.

Осигуряването на качествено, бързо и обективно правораздаване на търговски  дружества и на физически лица със седалища и адреси както в България, така и в чужбина, остава  като    приоритетна задача  в дейността на АС при БТПП и през настоящата година.


23.03.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад