Назад

БТПП подкрепи научно-практически форум - „Бизнес и предприемачество” и „Ден на младия икономист”В Университета по хранителни технологии - Пловдив се проведе научно-практически форум „Бизнес и предприемачество” и „Ден на младия икономист”.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов изнесе пленарен доклад пред студенти и преподаватели на УХТ-Пловдив и АУ-Пловдив. Участието на БТПП е поредна инициатива за укрепване на връзката наука-бизнес.

Форумът  предизвика интерес, както сред  представителите на бизнеса, така и сред  младите хора с бизнес идея. Студенти от УХТ-Пловдив и АУ-Пловдив презентираха основни акценти от научни доклади.

Най-добрите изследвания бяха отличени с награди за творчество на името на проф. Беляков. На първите двама БТПП определи парична награда, останалите получават Сертификат.

Организираните през последните години от Съюз на учените – Пловдив, катедра ИБП от УХТ и БТПП форуми са едно от най-полезните за студентите и преподавателите от ПН „Икономика” и ПН „Общо инженерство” в Пловдив. 


18.05.2016 г.
Назад