Назад

Споразумение за сътрудничество с Федерацията на бангладешките търговско-промишлени палатиСпоразумение за сътрудничество между Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Федерацията на бангладешките търговско-промишлени палати (ФБТПП) подписаха главният секретар на БТПП Васил Тодоров и  Шафиул Ислам, първи заместник-председател на ФБТПП в присъствието на министър-председателите на двете страни Бойко Борисов и г-жа Шейх Хасина.
 
Общо четири меморандума за сътрудничество между България и Бангладеш в икономическата сфера и между дипломатическите институти бяха подписани в присъствието на премиерите на двете страни. „Убеден съм, че тези договорености, които включват конкретни форми на взаимодействие, ще дадат тласък за нови партньорства”, коментира премиерът Борисов.
 
Основна тема на разговорите, проведени в Министерския съвет, бе засилването на икономическото сътрудничество. Подчертан беше потенциалът му, особено в областта на информационните технологии и съобщенията. Бангладешки компании могат да инвестират в България във високите технологии, ИТ и биотехнологиите, в първия научно-технологичен парк в България – „София Тех Парк”, заяви премиерът Борисов. Той посочи още добрите възможности за създаване на смесени предприятия в областта на селското стопанство и хранителната промишленост, включително за производството на изкуствени торове за подобряване добивите на селскостопански култури в Бангладеш. 
 

 


20.05.2016 г.
Назад