Назад

Посланикът на Държавата Израел посети БТПП

Н. Пр. Шаул Камиса Раз, извънреден и пълномощен посланик на Държавата Израел в България, посети БТПП и разговаря с председателя на Палатата Цветан Симеонов. В срещата участваха председателят и главният секретар на новосформираната Двустранна камара Израел-България – господата Авиноам Катриели и Емил Магриссо. 
 
Посланик Раз съобщи, че мандатът му приключва в края на месец юли. Той сподели, че за периода, прекаран в нашата страна, вижда подобрение в инвестиционния имидж на България. Страната се превръща в атрактивно място за бизнес и инвестиции, привличайки със стратегическото си географско разположение, ниските данъци и квалифицираната работна сила.
 
Посланикът отбеляза, че липсата на икономически съветник към Посолството е наложила да се среща с повече фирми. В този процес е установил, че съществува неизползван потенциал в двустранните търговско-икономически отношения. Това го е мотивирало да насърчи инициативата на израелски предприемачи в България за създаването на  Двустранна камара Израел-България.
 
Цветан Симеонов подкрепи вписаните в проекто документите насоки за ролята и задачите на новосформираната камара и отправи покана за присъединяването й към Клуба на смесените и чуждестранни палати към БТПП. Той изрази готовността на Палатата да съдейства за активизиране на деловите контакти между предприемачи от двете страни.
 

02.07.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад