Назад

Проведе се редовното заседание на Съвета на настоятелите на БАННа 4 септември 2013 г. се проведе XII-то редовно заседание на Съвета на настоятелите на Българска академия на науките*. Сред присъстващите бяха министърът на образованието и науката Анелия Клисарова и зам.-министърът на икономиката и енергетиката Юнал Тасим. БТПП бе представена от главния секретар Васил Тодоров.
 
Бе обсъден процесът на  създаване на Национална академична мрежа от регионални центрове, която има амбицията да „доведе" науката до всички региони, да обедини усилията на българските изследователи и производители за решаване проблемите на конкретния регион. На 3 септември десетият регионален академичен център бе открит в Добрич. 
 
Сред темите на заседанието бе и създаването на Съвет на директорите на БАН, както и на Академичен дискусионен клуб на БАН.
 

*БТПП и АИКБ са ротационни представители на национално представителните работодателски организации в Съвета на настоятелите на БАН

 

05.09.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад