Назад

Становище на БТПП относно аутсорсване на бизнес услуги от администрацията към частния секторОтносно планираното от МВР оттегляне от пазара на охранителни услуги и необходимостта от аутсорсване на бизнес услуги от администрацията към частния сектор БТПП подкрепя инициативата на МВР за прекратяване на охранителната дейност, извършвана от ведомството на договорна основа. 
 
Позиция на БТПП в този смисъл е била представяна многократно в контекста на провежданите дискусии относно необходимостта администрациятата да „изнася“ понастоящем извършвани от нея услуги за изпълнение от предприятия от частния сектор /аутсорсване/. Този въпрос е бил обсъждан периодично в различни формати с участието на представители на държавни институции и НПО, доставчици и потребители.
 
БТПП защитава виждането, че ролята на държавните структури е да разработват стратегии и политики, да извършват методическо ръководство и контрол в съответните области, а не да предоставят бизнес услуги на крайни потребители. Тези услуги са предмет на дейност на много специализирани организации и фирми. Това води до нарушение на пазарните принципи и до нелоялна конкуренция от страна на държавата по отношение на частния сектор.
 
Палатата счита, че трябва  да се направи преглед на нормативните актове, в които е уредено извършване на бизнес услуги от държавни институции, и на тази основа да се пристъпи към внасяне на нормативни промени в насока възлагане на съответните услуги на частни фирми и организации. 
 
Становището на БТПП вижте - ТУК
 

03.09.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад