Назад

Участие на БТПП в инициатива на Aгенцията за малки и средни предприятия 
БТПП участва в първа работна среща за сформиране на пет групи, които да формулират предложения за ефективни мерки по основни проблеми в сектора на малките и средните предприятия. Срещата бе инициирана от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП).
 
 
 
Експерти от Палатата ще се включат в дейността на следните работни групи:
 
 - Подобряване на бизнес средата и правните регулации
 - Подобряване на достъпа до финансиране
 - Насърчаване на развитието на технологиите, иновациите и енергийната ефективност
 - Стумилиране на интернационализацията и износа
 - Развитие и подобряване качеството на образованието по предприемачество.
 
 
 
До 17 август трябва да бъдат представени от участниците всички предложения за подобряване на дейността на малките и средни предприятия в съответната група, а до 15 септември – да бъдат обобщени резултатите.
 

17.07.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад