Назад

Конференция за социалното предприемачество в новооткрития Център за обмен на информация

В новооткрития по проект CONNECTION Център за обмен на информация в гр. Владичин хан, Сърбия, се проведе конференция на тема Социалното предприемачество. От страна на БТПП във форума участваха координаторът по проекта Весела Кръстева и Христиана Пацева – експерт по проекта.
 
Сдобрила Мратинкович от Центъра за развитие на областите Ябланица и Пчиня откри събитието и изтъкна голямата заслуга на БТПП за приключването на този проект и откриването на Центъра за обмен на информация. 
 
Весела Кръстева представи дейностите на БТПП със социална насоченост. Сред проявите на корпоративна социална отговорност на БТПП през последната година са спонсорства за Детски дом "Св. Иван Рилски", гр. София; участия в благотворителност; езиково обучение, поддържане на градинката пред сградата на БТПП между софийските улици „Искър” и „Веслец”, отбеляза още Весела Кръстева.
 
Сред участниците в конференцията бяха и над 25 представители на хората в неравностойно положение, включително на Сдруженията на хора с множествена склероза, увреден слух и Сдружението на жените – предприемачи, които представиха дейностите си. 
 
Весна Копяна, експерт от Аасоциация „Пергамент”, представи социалното предприемачество в Сърбия, а Миряна Пантелич, представител на Асоциация на предприятията за рехабилитация и заетост на хората с увреждания, запозна присъстващите с актуални въпроси, свързани със законодателството, образованието и заетостта на хората с увреждания.
 

18.06.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад