Назад

Председателят на БТПП представи доклад на 102-та Международна конференция на трудаПредседателят на БТПП Цветан Симеонов в качеството на делегат, представляващ българските работодатели на 102-та Международна конференцията на труда (МКТ) в Женева, представи общата позиция относно доклада на Генералния директор на МОТ Гай Райдър.
 
Цветан Симеонов акцентира върху ролята на МОТ в световен план. „Поради условия на икономически затруднения нараства напрежението в обществото. Сега МОТ има мисията - да бъде връзката между представители на страните, партньорите, от които зависи социалния статус на обществото - работодатели, синдикати и правителства“, отбеляза председателят на БТПП.
 
Цветан Симеонов описа и състоянието на социалния диалог в България, като посочи необходимостта от премахване на пречките за неговото нормално развитие.
 
В заключение председателят на БТПП изказа пълна подкрепа за дейността и ролята на МОТ и МКТ от името на организациите на българските работодатели.
 
Доклад на председателя на БТПП Цветан Симеонов - ТУК
 
 
 
Видео:
 


13.06.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад