Назад

Почетният консул на България в Източна Фландрия Вили Ван Импе представи в БТПП проект за обучителна програма за младежи с увреждания 

Председателят на БТПП проведе среща с Почетният консул на България в Източна Фландрия Вили Ван Импе. Обсъдени бяха плановете за по-нататъшното развитие на отношенията на Палата с бизнеса от региона, и някои нови идеи в тази връзка.
 
Консул Ван Импе постави въпроса за евентуално официално участие на панаира в Гент. Той информира за новия посланик,  който пристига от Белгия – г-жа Аник ван Калстер (Anick VAN CALSTER).

В рамките на срещата бе обсъден новия проект, който е в процес на подготовка, за обучителна програма за младежи с увреждания. Българската търговско-промишлена палата изпълнява ролята си в случая, предоставяйки различни възможности чрез своята мрежа – например, използване на експертизи за обучение в образователните центрове. 

Другото измерение на проекта е търсенето на подходяща работа за стажантите след завършване на програмата.
 

Г-н Ван Импе от три години е Почетен гражданин на Габрово обявен от Общинският съвет за приноса му в укрепването на приятелството между общините Габрово и Аалст - кралство Белгия и за успешната реализация  на съвместни инициативи в областта на социалната сфера и здравеопазването.

10.09.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад