Назад

БТПП представи доклад пред Международната конференция на труда от името на българските работодатели
Днес, 6 юни, Главният секретар на БТПП Васил Тодоров, изнесе доклад от името на българските работодатели пред участниците в 101-та редовна сесия на Международната конференция на труда.
Акцентът в изказването бе поставен на младежката безработица и мерките, които предлагат работодателските организации в България за осигуряване на заетост на младите хора.
В доклада се акцентира върху  подобряване на образованието и формиране на предприемачески умения у младите хора.

Главният секретар на БТПП се спря и на промените в Кодекса на труда, приети през 2012 г., относно критериите за представителност на работодателските организации.Те са в ущърб на тристранния диалог и противоречат на международните принципи, основен сред които е независимост на работодателските организации  - финансова и институционална.

06.06.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад