Назад

В БТПП премина обучение за икономиката и екологията в строителния сектор

 
Повишаването на енергийната ефективност е инструмент и потенциална бизнес възможност, която в условията на икономическа криза силно повишава стойността си.Намаляването на енергийното потребление не трябва да е за сметка на намаляване на производството или за поддържане на ниски стандарти. Управлението на енергийната ефективност е дейност, нормативно изискана със Закон за енергийна ефективност и пазарно наложена практика.
 

В БТПП се проведе обучение за предоставяне на знания и умения на мениджърския състав, свързан с планирането и управлението  при оптимизиране и/или намаляване консумацията на енергия, енергийни и други ресурси за повишаване на конкурентоспособността. То се извърши в рамките на проект GREEN (GReening Business through the Enterprise Europe Network), осъществен с финансовата подкрепа на ЕС по програма CIP.Владислава Георгиева, началник „Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници“,  в Агенция за устойчиво развитие и евроинтегация представи Новите моменти в стандарта за енергиен мениджмънт ISO 50001 и темата за Новата вълна в строителния сектор в България  - Стандарти за устойчиво строителство.
 


Петър Ташев, отговорен редактор и съдружник в Publics.bg и „Фасилити Мениджмънт Консултинг“ ООД  представи темата Управление на сградния фонд – фасилити мениджмънт за икономически целесъобразно  и екологично управление и експлоатация. Стандарт за устойчиви сгради от второ поколение
 

10.04.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад