Назад

БТПП за обществената осведоменост за престъплението подкуп на чуждо длъжностно лице 
БТПП публикува документи в Изпълнение на препоръките към Р.България от фаза 3 на мониторинга на Работната група за борба с корупцията на чуждестранните длъжностни лица към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).
В отговор на писмо на министъра на правосъдието Диана Ковачева Председателят на БТПП Цветан Симеонов отговори, че Палатата уведоми своите членове чрез електронния бюлетин “Инфобизнес”, достигащ до повече от 5000 фирми.
 
Информацията е достъпна в интернет страницата на Палатата, както и ще бъдат информирани 28 регионални палати на цялата територия на страната, също и около 100 браншови организации. По този начин информацията ще достигне до повече от 52000 фирми покриващи всички браншове на икономиката.
 
 

30.01.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад