Документи за първоначална регистрация на Търговски представителства на чуждестранни лица в Единния търговски регистър на БТПП и за промени и актуализация на регистрираните обстоятелства

Тарифа (чл.1 т.т.10)

Сумата може да бъде заплатена:

 • в брой в касата на Палатата
 • преведена по банков път:
      BIC: UNCR BGSF
      IBAN: BG 25 UNCR 7630 1000 3081 19
      БАНКА „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”,
      пл.”Света Неделя” № 7, София
 • по електронен път:
  • при фиксирана цена на услугата отивате в тарифата на съответната позиция и натискате "Количката".
  • при услуга без фиксирана цена моля уведомете с e-mail за особеностите на услугата. След уточняване ще бъдете уведомени с e-mail за следващите стъпки.

Ако желаете да получите готовите решения от БТПП по пощата, моля да ни информирате за това и да доплатите към цената на услугата 6.00 лв /с ДДС/ за покриване на пощенските разходи.

За контакти
З. Георгиева, директор
 (02) 987 88 84, 8117 476
 факс: (02) 987 32 09
 Z.Georgieva@bcci.bg
Р. Спасова
 тел.: (02) 8117 551, 988 45 05
 факс: (02) 987 32 09
 R.Spassova@bcci.bg
Eксперти на БТПП с месторабота в РТПП/К