Назад

Двудневен семинар, посветен на Европа 2020 и възможностите за подкрепа на бизнеса от Европейските фондове и инструменти за финансиране се проведе в БТПП

Двудневен семинар на тема „Европа 2020 - възможности за подкрепа на бизнеса от Европейските фондове и инструменти за финансиране”, организиран от Enterprise Europe Network към БТПП, се проведе в Палатата на 12 и 13 май 2014 г. .  Участниците - представители на бизнеса от технологични компании, фармацевтичната индустрия и консултанти бяха запознати с интерактивни и практични методи за разработване на успешна проектна идея.
 
По време на обучението участниците бяха запознати с обща информация за Европейските програми и фондове, като проявиха голям интерес към възможностите за финансиране по оперативните програми в България, както и към „Инструмента за финансиране на малки и средни предприятия по програма „Хоризонт 2020“. През следващите 7 години се очаква да бъде намален обема на Оперативна програма "Административен капацитет" и Програма за наука и образование и да се осигурят средства за проекти от всички оперативни програми, целящи икономическото съживяване на Северозападния регион.
 
Вторият ден на обучението протече с интерактивни и практични упражнения за разработването  на успешна проектна идея, след което на участниците в семинара бе предоставена актуална информация как да попълнят апликационна форма с проектно предложение. Палатата е на разположение за съдействие при конкретни идеи за проекти.
Бяха повдигнати специфични въпроси относно това кои идеи се третират като иновативни и какви нови идеи са допустими за финансиране. Някои от участниците получиха индивидуални безплатни консултации за програми, по които биха могли да получат финансиране за конкретните си идеи. 
 
В рамките на обучението бе представена и мрежата Enterprise Europe Network - най-голямата мрежа в подкрепа на бизнеса, ориентирана към подпомагане на малките и средни предприятия.
 
Лектори на семинара бяха Теодора Иванова-Вълева от Институт „Отворено общество“, Беата Папазова, съветник по Европейската интеграция и проекти в БТПП и Елеонора Карнаса, ръководител на „Европейски иновационен и информационен център“ в БТПП.
 
Поради големия интерес  през месец юни се предвижда да бъде организиран отново семинар за финансиране от ЕС.
 
За повече информация: 
Enterprise Europe Network
Българска търговско-промишлена палата
een@bcci.bg
02/8117 417(505, 515)

13.05.2014 г.
Назад