Назад

Приложение на стандартите GS1 в банковия сектор

GS1 България към БТПП, като част от глобалната мрежа GS1, e поставила сред целите си популяризирането на нови, иновативни приложения на стандартите и внедряването на хармонизирани решения сред българските фирми. След като в началото на август бе разгледан проект за внедряване на GS1 стандартите в управлението на отпадъците, сега GS1 България представя CashEDI – стандартизиран електронен обмен на данни при операции с пари в брой.
 
В Германия от 1 януари 2013 г. стартира CashEDI - електронен обмен на данни по стандартите GS1 между Немската федерална банка и клиентите, опериращи с пари в брой (магазини, ресторанти, казина, обществени институции и други). Според Карл-Лудвиг Тииле, член на Управителния съвет на Немската федерална банка, CashEDI е много важен елемент в паричния цикъл. С помощта на стандартите GS1 всички данни при опериране с пари в брой, между които поръчване, авизо и други, ще могат да се предават по електронен път и така ще се автоматизира процеса и ще се повиши ефективността. Решението внася по-голяма сигурност и прозрачност, и е от полза не само за банките и фирмите, превозващи парични пратки (cash-in-transit, CIT), но и за самите фирми. Ако преди са били необходими минимум два дни, за да се потвърди, че парите са постъпили по сметката, то при новия метод това става в реално време. Чрез маркиране на всеки сак и контейнер с банкноти с баркод може да се проследи движението им по цялата верига от пазара през фирмата-превозвач до постъпването им в съответния клон на банката. Преминаването към CashEDI е свързано с плащането на минимални такси.
 
Работата по проекта CashЕDI е започнала с описание на процесите за електронен обмен на данни при работата с пари в брой и e направено в сътрудничество между Немската федерална банка и GS1 Германия. В основата на решението са заложени световно признатите стандарти GS1 за идентификация, комуникация и описание на процесите. Последните са се доказали във времето и допринасят за ефективното и гладко протичане на процесите в сферата на търговията и постепенно започват да се налагат и в банковия сектор. Инвестициите за всеки един от участниците ще са различни. Много и различни системи ще трябва да се настроят към единната функционалност на CashEDI, за да се гарантира гладкото и сигурно снабдяване с пари в брой.
 
През 2012 г. различни спестовни каси, банки и транспортни фирми за парични пратки са обучени за работа с CashEDI. Въвеждането на електронен обмен на данни изисква време и не трябва да се подценява. От 2013 г. повече от 2 000 кредитни институции/фирми преминават към използване на CashEDI за операциите с пари в брой. Първото необходимо условие за включване в електронния обмен на данни е получаването на Глобален номер на локация GLN. Саковете и контейнерите с банкноти се идентифицират еднозначно с номер на логистичната единица SSCC. Електронните известия за авизо, потвърждение за получаване и финализиране повишават сигурността и правят възможно проследяването на целия процес.
 
Първата частна банка в Германия, която e въвела CashEDI, е Комерцбанк (Commerzbank). През ноември 2008 г. тя преминава към стандартите за CashEDI. В интервю с Кристиън Амброн, директор и старши специалист по снабдяването с пари в брой, Комерцбанк АД, той споделя, че основни ползи от въвеждането на електронния обмен на данни са намаляването на ръчната работа по въвеждане на данни във филиалите и по-голяма прозрачност, която от своя страна е повишила сигурността и е довела да намаляване на външните разходи. Преди да се премине към цялостно въвеждане на електронния обмен е необходимо да се стартира с пилотен проект, който да включва определени филиали и фирми. Сътрудниците трябва своевременно да бъдат информирани и подготвени за предстоящите промени.
 
За електронния обмен на данни, свързани с паричния поток в брой, са използвани стандартизирани GS1 XML съобщения*:
 
• Multi Shipment Order за Cash Order
 
• Despatch Advice за Notification Of Delivery, Confirmation of Delivery and Notification of In Payment
 
• Receiving Advice за Confirmation of Receipt, Arrival Notice and Final Receipt
 
За идентификация на паричните потоци се използват GS1 идентификационните ключове:
 
• GTIN за идентификация на банкноти и монети,
 
• GLN за идентификация на партньорите,
 
• SSCC за идентификация на транспортните единици,
 
• GS1-128 баркод символ за кодиране на SSCC.
 
Изборът на международен стандарт от страна на Немската федерална банка е знаков за Европа. Системата на Централните банки в Еврозоната (Европейската централна банка и Централните банки на страните) приемат стандартите GS1 като единен стандарт за трансгранични парични операции. Европейската централна банка е член на GS1. Националните централни банки на 16 страни от Еврозоната също са членове на GS1. Националните централни банки на Испания, Италия и Франция въвеждат стандартите GS1 на своите национални пазари.
 
 
 
 *съобщенията EANCOM също могат да бъдат използвани
 

 


21.08.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад