Назад

Академик Никола Съботинов посети БТПППроведе се среща между академик Никола Съботинов, бивш председател на Българската академия на науките (БАН), и главния секретар на БТПП Васил Тодоров. Разговорът беше продължение на дискусия по въпросите за взаимодействието между науката и бизнеса, провела се при обсъждането на Доклада на БАН за 2012 г. в Комисията по образование и наука на 42-то Народно събрание на 25.07.2013 г.
 
В хода на срещата бе дискутирано бъдещото сътрудничество между двете организации и съвместната работата на бизнеса и науката с цел постигане на по-бърз трансфер на нови технологии и тяхното внедряване в производството. Бяха обсъдени механизми за преодоляване на трудностите при защитата на индустриалната собственост върху новите научни открития. Отбелязана бе и важността от взаимодействие при подготовката на новите оперативни програми за периода 2014-2020 г. в частта, касаеща центровете за трансфер на технологии.
 
От страна на БТПП бе изразена подкрепа на стартиралата инициатива на БАН за организиране на срещи между отделни научни институти в Академията и представители на бизнеса в регионите на страната и по отделни браншове с цел установяване на нови контакти между отделните фирми и научните звена.
 

16.08.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад