Назад

В БТПП бяха представени инвестиционните възможности на Костинброд 

Кметът на Костинброд Милен Димитров представи на среща в БТПП инвестиционните възможности на града и региона. В това число влизат не само условията за развитие на индустрията, възможности за използване на природните дадености в това число и водни ресурси. В района се намират  и историческите находки със световно значение като дворцовия комплекс при Скеретиска, завършен по времето на Константин Велики свързан с развитието на християнството.

 

Поради наличието на сериозни инвеститори и потенциала за привличане на нови инвеститори в региона, Българската търговско-промишлена палата ще разгледа внимателно въпроса за откриване на представителство на Палатата в Костинброд  – каза след срещата председателят Цветан Симеонов.

 

Кметът Димитров представи още Проект за доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи, който се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г., Проект за Енергийна независимост и устойчиво екологично бизнес развитие и други. От особено важно значение е декларираната готовност от страна на кмета за съдействие на инвеститорите при съобразяване с административните формалности.

 

Община Костинброд, както и БТПП е внедрила и прилага Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарт EN ISO 9001:2008.

 

Въпреки близоста си със столицата София, районът на Костинброд е доста запазен и в екологично отношение и крие и потенциал за осигуряване на условия за отдих и възстановяване на милионите жители. Значително по-високата чистота на въздуха, повечето слънчеви часове и по-запазения природен ресурс(Идентифицирани са например над 60 вида гъби, като 4 вида са включени в Червения списък на гъбите в България, а някои от тях дори са редки в цяла Европа) разширяват кръга от възможности за това..

 

В района има предпоставки за природосъобразните форми на туризъм – както пешеходни и велотурове за наблюдение на редки растения и животни, така и по-специализирани научни експедиции (ботанически, орнитоложки, и др.). 


10.01.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад