Назад

Управлението на отпадъците е твърде сложно за фирмите от светлия сектор

 
Председателят на БТПП Цветан Симеонов откри Международна конференция на тема „Взаимодействие в насока на устойчива система за управление на отпадъците” (Working towards a sustainable waste management system). Той приветства партньорите и участниците от името на 52 хиляди фирми-членове на Палатата, повече от сто браншови организации и 28 регионални палати. Въпросът за отпадъците е изключително важен за нашето бъдеще и това е позиция на Палатата, както за много отговорни институции по света. За наше съжаление България все още се намира в средата на класациите по оползотворяване, събиране и информиране на институциите и фирмите за размера на проблема.


Сложната законодателна рамка за управление на отпадъците кара фирмите от светлия сектор на бизнеса да отделят едва ли не толкова ресурс, колкото е необходим за осъществяване на основната производствена дейност, счита председателят на Палатата.
Страната ни трябва с малко по-бързи темпове да работи за догонването в тази сфера. Можем да отчетем, че сред фирмите има висока степен на информираност и затова се радваме, че осъществяваме на проект WasteKit е в рамките на международно сътрудничество на клъстери от държави, които са по-напред в приложението на модерните мерки за третиране на отпадъците.
Неслучайно, БТПП подкрепя Столична община при обмяната на опит в тази област, защото тук се произвежда почти половината от БВП на страната, което в съвременни условия означава съответно количество отпадъци от производството и бита.  Страната ни трябва с малко по-бързи темпове да работи за догонването в тази сфера. Можем да отчетем, че сред фирмите има висока степен на информираност и затова се радваме, че осъществяваме на проект WasteKit е в рамките на международно сътрудничество на клъстери от държави, които са по-напред в приложението на модерните мерки за третиране на отпадъците. Неслучайно, БТПП подкрепя Столична община при обмяната на опит в тази област, защото тук се произвежда почти половината от БВП на страната, което в съвременни условия означава съответно количество отпадъци от производството и бита. 

Въпреки сложната законодателна рамка за управление на отпадъците, все още не са в сила изисквания за строителните и за биологичноразградимите отпадъци, стана ясно от първите информации в започналите дискусии. 
Конференцията се провежда днес и утре в столицата и е организирана от БТПП, БАН, Столична община, с участието на партньори от Холандия, Великобритания и Италия. Финансирана е по проект WasteKit по 7-ма Рамкова Програма на ЕС.
 
Двудневното събитие има за цел обмен на информация и добри практики за управление на отпадъци, управленски политики и действия в различни области, като законодателство, отпадъци и технологии за управление, обществени нагласи и др. Събитието включва три кръгли маси с теми за устойчиво управление на отпадъците.
Завърши конференцията „Взаимодействие в насока на устойчива система за управление на отпадъците”организирана от Столична община по проект WasteKIT, финансиран по 7ма Рамкова Програма на ЕС. Събитието се проведе в периода 23-24 април 2012 г. в Гранд хотел София. Участваха проектните партньори от Холандия, Великобритания, Италия и България – експерти в сферата на управлението на отпадъците. Поканените за участие представители на фирми ангажирани с управление на отпадъците на на територията на Столична община активно се включиха в кръгли маси по специфични въпроси касаещи управлението на отпадъците от гледна точка на култура, планиране, политики и финанси за за управление на отпадъците. Основна цел на конференцията беше представянето на идеята за интегрирани действия на всички нива в държавата и на всички европейски държави заедно за постигането на ефективни резултати при справянето с отпадъците, които се увеличават по своя обем и по своето негативно влияние с всяка изминала година. Европейските експерти изложиха своя опит и идеи за управлението на отпадъците в България на местно, регионално и национално ниво. 

«Към момента са необходими допълнителни координирани действия в България, споделяне на проблеми, споделяне на идеи. Конференцията има за цел да обсъдим вижданията си за това как да продължим заедно напред в управлението на отпадъците.» Това заяви Ситсе Агема от Холандия – стратегически съветник в кметството на Амстердам и експерт в сферата на управление на отпадъците. «Затова организираме и тези кръгли маси - за да чуем проблемите на всеки от нас. Идеята е да можем да направим обща следваща стъпка. В противен случай всеки ще върви по собствения си път и няма да достигне до общата цел. А общата ни цел е оцеляването на Европа.»
Във фокуса на вниманието на кръгли маси бяха обсъждания на най-добрите практики, но и на проблемите при интегрирането на усилията за управление на отпадъците на ниво законодателство, технологии и обществени нагласи. Бяха обсъдени специфични въпроси касаещи управлението на отпадъците от гледна точка на култура, планиране, политики и финанси – на микро и макро ниво. 

Проект WASTEKIT цели да подпомогне икономическото развитие на участващите региони чрез въвеждането на системи за управление на отпадъците и създаването европейска мрежа на клъстерите  за управление на отпадъците. Разработен е и одобрен по Седма рамкова програма на ЕС, подприоритет „Капацитети”, ос „Региони на знанието” и е единственият от одобрените  проекти в сферата на управлението на отпадъците. Партньори от българска страна са : Столична община, Българска академия на науките, Българска търговско-промишлена палата, Денкштат България ООД и Балкански научно образователен център за екология и околна среда към Химико-технологичния университет, София. Проектът се фокусира върху създаването на възможности за задълбочаване на научната и изследователската политика в сферата на управлението на отпадъците, насърчаване на развитието на иновативни практики с цел повторна употреба на различните видове отпадък, обмяна на опит и знание между регионите в сферата на управлението на отпадъците. 

Българската страна има водеща роля в проекта по отношение на научните изследвания за стимулиране на иновациите в управлението на отпадъците с цел минимизиране на количествата необработен депониран отпадък. Също така водеща роля ще имаме и при разработването и изпълнението на комуникационния план по проекта

22.04.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад