Назад

Нова брошура на БТПП за панаирите и изложбите в Югоизточна Европа през 2012 г. 
Българската търговско-промишлена палата подготви и издаде брошура за панаирите и изложбите в Югоизточна Европа през 2012 г. “Fairs and Exhibitions in South East Europe – 2012”. Изданието съдържа информация на английски език за организаторите на търговски и професионални изложения в страните от Югоизточна Европа, дати, събития и номенклатура.
 

Брошурата е разработена със съдействието на съвместен проект между Асоциацията на германските търговски палати и търговските палати в рамките на страните от Централното европейско споразумение за свободна търговия (DIHK-CEFTA), в който БТПП е партньор.
 

Изданието може да бъде намерено в БТПП на книжен носител, или в сайта на Палатата: http://www.bcci.bg/abc/2012/Fairs&Exhibitions_2012-internet.pdf

03.03.2012 г.
Назад