Закон за браншовите организации – предложения .....

ЗАКОН ЗА БРАНШОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ – предложения, становища и коментари за промени