Съгласувано предложение по проектозакона за БО, гласуван на първо четене в Комисията по икономическа политика към 39-то Народно събрание


БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-
ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА
КАМАРА

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА
БРАНШОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ-
ЧЛЕНОВЕ НА БСК И БТПП

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Българската стопанска камара (БСК) и Българската търговско-промишлена палата (БТПП) предоставят на Вашето внимание съгласувано предложение по проектозакона за браншовите организации, гласуван на първо четене в Комисията по икономическа политика към 39-тото Народно събрание.

В позициите на браншовите организации съществува вариантност на текстове, които се отнасят до критериите за представителност на браншовите съюзи, респ.- до документите за установяане на тези критерии.

Убедени, че подобна съгласувана позиция на БТПП, БСК и браншови организации ще допринесе за бързо приемане на Закон за браншовите организации. Във връзка с това предлагаме провеждане на среща с Ваше участие за обсъждане на предложенията по законопроекта, приложени към настоящото.

Обсъждането ще се проведе на 1 февруари 2005 г. (вторник) в 11.00 часа в зала А, ет. 1, сградата на БТПП, ул. "Искър" № 9, София.

Като се надяваме на резултатност от обсъждането оставаме

с уважение,

Божидар Данев Божидар Божинов

ПРИЛОЖЕНИЕ: по текста