БТПП и БСК организираха обсъждане по Проектозакона за браншовите организации

На 01.02.2005 г. (вторник) в сградата на БТПП, ул. Искър 9 - София, Българската търговско-промишлена палата и Българската стопанска камара организираха обсъждане на предложенията на браншовите организации - техни членове по Проектозакона за браншовите организации, който беше приет на първо четене в комисията по икономическа политика към НС. Основни акценти в дискусията бяха определянето на броя на организациите, които ще представляват даден бранш и критериите, по които ще се определя представителността на организацията. На срещата присъстваха ръководствата на БТПП и БСК, браншови организации - членове на БТПП и БСК, председателят на икономическата комисия към НС - Валери Димитров.

Според председателя на БТПП г-н Божидар Божинов важен момент, на който трябва да се акцентира е какви правомощия ще получат браншовите организации. "Ако има закон, в който браншовите организации нямат никакви правомощия, то той не им е нужен.", каза още Божидар Божинов. Той допълни, че тези организации трябва да получат някои правомощия, които сега се извършват от администрацията, и които са неприсъщи за тази администрация, за да се саморегулират и самоконтролират. "В администрацията трябва да останат само някои задължителни правомощия, свързани с оръжие, с лекарства и т.н.. По този начин и администрацията ще се разтовари и така тя ще може да се заеме с нещата, които са задължителни за нея и да ги върши по-добре, отколкото до сега."

Браншовите организации - членове на БТПП - са обединени около позицията, че за представителна трябва да се приеме организация, която отговаря на най-малко три от следните пет критерии:

  • брой на членовете й не по-малко от 30 и/или представляващи най-малко 30% от членовете на всички браншови организации в съвпадащата/ите икономическа/и дейност/и;
  • наличие на регионални структури (сдружения и/или клонове) и/или регистрирана обща заетост на работници и служители при членовете, представляваща най-малко 30 % от заетите при членовете на браншовите организации в съвпадащата/ите икономическа/и дейност/и;
  • членство в национална работодателска организация и/или упълномощаването й за представляване;
  • членство в браншово съответна международна организация, съобразно правилата й за членуване;
  • най-малко 3-годишен период от съдебната регистрация.

В края на обсъждането всички присъстващи на срещата браншови организации се обединиха около позицията, че ако повече от една организация в определен бранш отговаря на критериите за представителност, за представително ще се приеме сдружението от браншови организации, които отговарят на критериите.