Ръководство


Цветан СИМЕОНОВ, Председател

Образование: Висше юридическо, Софийски Университет "Св. Климент Охридски"
Езици: Английски, Руски, Испански

тел.: (02) 987 78 26
e-mail:simeonov@bcci.bg

Автобиография на Цветан Симеонов
 
Красимир ДАЧЕВ, Заместник-председател

тел.: (02) 987 25 77, 8117 626, 8117 512, 8117 600
e-mail: kdachev@mtgbg.com

Автобиография на Красимир Дачев
 

Тодор ТАБАКОВ, Заместник-председател

Образование: Висше ЮРИДИЧЕСКО, СУ “Св. Климент Охридски”
Езици:Английски, Френски, Руски и Италиански

тел.: (02) 987 25 77, 8117 626, 8117 512, 8117 600
e-mail: t.tabakov@bcci.bg

Автобиография на Тодор Табаков
 

Васил ТОДОРОВ, Главен секретар
Член на Изпълнителен съвет


Образование: Висше юридическо, СУ "Св. Климент Охридски"
Езици: Английски, Руски

тел.:(02) 8117 457
e-mail: todorov@bcci.bg

Автобиография на Васил Тодоров
 

Валентина ЗАРТОВА, Член на Изпълнителен съвет

тел.: (02) 987 25 77, 8117 626, 8117 512, 8117 600
e-mail: vzartova@bcci.bg
 

Гена СЪБЕВА, Член на Изпълнителен съвет

тел.: (02) 987 25 77, 8117 626, 8117 512, 8117 600
e-mail: g.sabeva@bcci.bg
 

Емил ПЕЕВ, Член на Изпълнителен съвет

тел.: (02) 987 25 77, 8117 626, 8117 512, 8117 600
e-mail: e.peev@bcci.bg
 

Иван СТОИМЕНОВ, Член на Изпълнителен съвет

Образование: Висше икономическо, Магистър по икономика и МИО, УНСС - София
Езици: Английски, Френски, Руски

тел.: (02) 987 25 77, 8117 626, 8117 512, 8117 600
e-mail: i.stoimenov@bcci.bg

Автобиография на Иван Стоименов
 

Лъчезар ИСКРОВ, Член на Изпълнителен съвет

Образование: Висше юридическо - международно право
Езици: Английски, Немски, Руски – професионално

тел.: (02) 987 25 77, 8117 626, 8117 512, 8117 600
e-mail: l.iskrov@bcci.bg

Автобиография на Лъчезар Искров