Ръководство


Цветан СИМЕОНОВ, Председател

Образование: Висше юридическо, Софийски Университет "Св. Климент Охридски"
Езици: Английски, Руски, Испански

тел.: (02) 987 78 26
e-mail:simeonov@bcci.bg

Автобиография на Цветан Симеонов
 


Георги СТОЕВ, Заместник-Председател
Заместник-Председател на Българо-Японския икономически съвет

Образование: Държавен Университет Санкт Петербург, УНСС - София, Англия и Япония
Езици: Английски, Японски, Руски

тел.: (02) 987 25 77, 8117 514, 8117 512, 8117 600
e-mail: g.stoev@bcci.bg

Автобиография на  Георги Стоев

 

Васил ТОДОРОВ, Главен секретар
Член на Изпълнителния съвет


Образование: Висше юридическо, СУ "Св. Климент Охридски"
Езици: Английски, Руски

тел.:(02) 8117 457
e-mail: todorov@bcci.bg

Автобиография на Васил Тодоров
 

Евгени ЕВГЕНИЕВ, Член на Изпълнителния съвет

Образование: Висше инженерно,  висше икономическо
Езици: Руски

тел.: (02) 8117 600
e-mail: e.evgeniev@bcci.bg

Автобиография на Евгени Евгениев
 

Иван СТОИМЕНОВ, Член на Изпълнителния съвет

Образование: Висше икономическо, Магистър по икономика и МИО, УНСС - София
Езици: Английски, Френски, Руски

тел.: (02) 8117 600
e-mail: i.stoimenov@bcci.bg

Автобиография на Иван Стоименов
 

Лъчезар ИСКРОВ, Член на Изпълнителния съвет

Образование: Висше юридическо - международно право
Езици: Английски, Немски, Руски – професионално

тел.: (02) 8117 600
e-mail: l.iskrov@bcci.bg

Автобиография на Лъчезар Искров
 

Миряна КАЛЧЕВА, Член на Изпълнителния съвет

Образование: Висше техническо, инженер магистър, ВМЕИ Ленин (ТУ), София
Езици: Немски, Английски

тел.: (02) 8117 600
e-mail: m.kalcheva@bcci.bg

Автобиография на Миряна Калчева
 

Радка СТАМЕНОВА, Член на Изпълнителния съвет

Образование: Висше , магистърска степен – електроинженер, ТУ-София
Езици: Английски, Руски

тел.: (02) 8117 600
e-mail: r.stamenova@bcci.bg

Автобиография на Радка Стаменова
 

Тодор ТАБАКОВ, Член на Изпълнителния съвет

Образование: Висше ЮРИДИЧЕСКО, СУ “Св. Климент Охридски”
Езици:Английски, Френски, Руски и Италиански

тел.: (02) 8117 600
e-mail: t.tabakov@bcci.bg

Автобиография на Тодор Табаков