Иван Стоименов - Автобиография

Иван СТОИМЕНОВ
Член на Изпълнителен съвет
(от 17 юни 2009)
ТЕЛЕФОН (02) 8117 600
ОБРАЗОВАНИЕ

Висше Икономическо
Магистър по икономика
и МИО
УНСС - София
1977 – 1982

СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ
  • Университет Станфорд, Калифорния, САЩ
  • Университет Чалмърс, Гъотеборг, Швеция
ЕЗИЦИ английски, френски, руски
ПРОФЕСИОНАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА юли 2019 - юли 2022
Изпълнителен директор
ГРИКОМ Инженеринг ООД

септември 2011 - юли 2019
Изпълнителен директор
Тера Бългериа 1 ЕООД

от април 2007
Изпълнителен директор
Ка Консалтинг ЕООД

от февруари 2007 
Член на Съвета на Директорите и Управител на
Българо-Скандинавска Търговска Камара

юли 2009 – август 2013
Председател на Съвета на Директорите
Метал ЕАД

юни 2009 – юни 2011
Главен секретар
БТПП

юни 2008 – декември 2008 
Управленски консултант
Легатрон

януари 2008 – юни 2008 
Консултант на ръководството
СКФ Берингс България ЕАД

декември 2006 – декември 2007 
Член на Надзорния Съвет
СКФ Берингс България ЕАД

март 2002 – декември 2006 
Изпълнителен Директор и Председател на УС
СКФ Берингс България ЕАД

май 1990 – март 2002 
Регионален Директор
СКФ Юротрейд АД, Гьотеборг

ноември 1983 – май 1990 
Маркетинг Специалист
ВТО Машиноекспорт