Тодор Табаков –Автобиография

 

Тодор ТАБАКОВ
Зам. председател на УС на БТПП
(от 04.06.2019)

ТЕЛЕФОН

(02 ) 963 02 66

ОБРАЗОВАНИЕ

Висше ЮРИДИЧЕСКО
Магистър по право, специалност Финансово и Данъчно Право, Софийски Университет “Св. Климент Охридски”  от 1976г. до 1980г.

СЛЕДДИПЛОМНА
КВАЛИФИКАЦИЯ

Софийски университет “Св. Климент Охридски” – хоноруван асистент по финансово право – семестри 1985/1986 и 1986/1987 г.
Специализация по макроикономическо планиране и прогнозиране и техники за разсрочване на външния дълг – Рим, Италия – октомври-декември 1990 г.

ЕЗИЦИ

Английски, Френски, Руски и Италиански език

ПРОФЕСИОНАЛНА
ХАРАКТЕРИСТИКА

 • 2009 г. – 2019 г. - член на ИС на БТПП;
 • от 1 март 2006 г. – съдружник в Адвокатско дружество„Табаков, Табакова и съдружници”;
 • Европейски патентен представител от 2004 г.;
 • Член на Transnational Tax Network (TTN) от 2004 г Избран за член на финансовия комитет на организацията от септември 2013 г..;
 • от 1995 г. – „Интерлекс консулт” ООД – съдружник;
 • от 01. 07. 1993 г. – Адвокат в Софийска адвокатска колегия;
 • от 01. 01. 1992 г. – 30. 06. 1993 г.: Париж, Франция – Консултант при Комитета по данъчни въпроси към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие;
 • от 01. 11. 1991 г.  ЕТ Интерлекс Консулт- Тодор Табаков – едноличен собственик;
 • от 01. 07. 1991 до 08. 10. 1991г.: София, България, Preston Finance ООД –  Управител;
 • от 12. 12. 1990 г. до 01. 07. 1991г.: София, България, Министерство на Финансите – Началник управление “Международни финанси”;
 • от 01. 12. 1989 г. до 12. 12. 1990 г.: София, България,  Министерство на Финансите – Началник дирекция “Международни данъчни спогодби и инвестиционни договори”  и ръководител на българската делегация, сключила СИДДО със Китай, Япония, Холандия, Гърция, Индия, Шри Ланка, Индонезия, Люксембург, Швейцария, Южна Корея, Канада и САЩ; член на българската делегация в преговорите по Договорите за взаимно насърчаване и защита на инвестициите с Италия, Франция, Великобритания, Белго-Люксембургския икономически съюз, Кувейт, Китай, Япония и САЩ; член на българската делегация, сключила първото Споразумение за търговия, търговско и икономическо сътрудничество с Европейската комисия (1990 г);
 • от 01. 12. 1987 г. до 01. 12. 1989 г.: София, България, Министерство на Икономиката и Планирането – Главен Експерт в управление „Финансова политика”;
 • от 01. 04. 1986 г. до 01. 12. 1987 г.: София, България, Министерство на Финансите – Старши юрисконсулт;
 • от 01. 05. 1981 г. до 01. 05. 1985 г.: София, България – Съдия в Софийски Районен съд, Съдия в Софийски Градски съд;

ВЪНШНИ УЧАСТИЯ

 • Член на Софийската Адвокатска Колегия  от 1993 г.;
 • Кореспондент на Международното бюро за данъчна документация – Амстердам – 1992-1995 г.;
 • Кореспондент на Tax Analysts – Wayne University, Virginia, USA, от 1991 г.;
 • Член и Председател на контролния съвет на БТПП от 1989-1996 г. ;
 • Член на Управителния съвет на Българската  Търговско Промишлена палата от 1997 г.;
 • Член на ИС на БТПП от 2009 г.;
 • Член и Председател на Надзорния съвет на Фондация Отворено Общество – 1991-2003;
 • Член на МДA – Международната Данъчна Асоциация от 1994 г.;
 • Член на Европейската Асоциация на Доверениците от 1995 г.;
 • Член на Управителния съвет на Камарата на данъчните съветници в България от 2005 г.;
 • Член-сътрудник на Аржентинската асоциация за данъчни изследвания-от м. юли 2005 г.;
 • Пожизнен член на Съвета на директорите на Международната Биографска Асоциация – Кембридж, Великобритания от 1998 г.;
 • Европейски патентен представител от 2004 г.;
 • Биографичен запис в “Кой кой е в света” от  1990г. „Кой кой е в Америка”, Кой кой е във финансите и в бизнеса” от 1994;
 • Член на Надзорния съвет на ЗАД Булстрад” АД от юни 2007 до май 2011 г.;
 • Член на Надзорния съвет на ЖЗАД „Булстрад-живот” от юни 2007 до май 2011 г.;
 • Член на Управителния съвет на Сребърния фонд (Държавен фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система) от ноември 2011 г.;

СЕМИНАРИ

Участник като лектор на семинари за представяне на българската икономика, правна и данъчна система в  САЩ (1989), Португалия (1990), Финландия (1992), Германия  (Euromoney  conference 1990), Швейцария (1990, 1991) OECD (1991 - Париж, 1992 - Копенхаген, 1993-Анкара), София (1993, 1997, 1998), Лондон (1997), Бон (1997), София (1999) Париж (2000), София  (2004, 2006, 2011 г.).

ПУБЛИКАЦИИ

Над 75 публикации в България по правни и данъчни въпроси.
Публикации в Tax Notes International (данъчни аналитици) и Central European (Euromoney). 
„Интерлекс консулт ООД” е изключителен носител на правата за издаване на превода на български на Модела на данъчна спогодба на ОИСР и Коментарите към него от 20 април 2006 г. На 19.03. 2008 г. „Интерлекс консулт” публикува първия официален превод на български език на Модела и Коментарите към него, във варианта на кратката версия от юли 2005 г.
Публикации в английското списание за стратегическо финансиране “Corporate UK” на което е кореспондент през 2009 г.