Васил Тодоров - Автобиография

Васил ТОДОРОВ
главен секретар на БТПП
(от 2011)

ТЕЛЕФОН (02) 8117 457
ОБРАЗОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКО
Доктор по право
СУ „Св. Климент Охридски“

2015 – досега
Главен асистент
Институт за държавата и правото при Българска академия на науките

1999-2005
Магистър по право
СУ „Св. Климент Охридски“

1992-1997
Икономист-счетоводител
Икономически техникум, гр. Велико Търново
СЛЕДДИПЛОМНА
КВАЛИФИКАЦИЯ
2010 – Специализация в Бизнес колеж, гр. Чангша, Провинция Хунан, Китай
ЕЗИЦИ Английски, Руски
ПРОФЕСИОНАЛЕН
ОПИТ
2011 - до сега - Главен секретар на БТПП
2009 - 2011 - Парламентарен секретар на БТПП
2005 – 2009 – Главен секретар на БТПП
2005 – Експерт-юрист в БТПП
ВЪНШНИ УЧАСТИЯ
 • 2016 – досега – управител на Клъстер Подемна техника ООД
 • 2016 – досега – председател на Управителния съвет на Браншовата камара на производителите и търговците на телфери и кранове
 • 2011 – до сега – Член на Съвета на настоятелите на Българската академия на науките
 • 2011 – до сега – Представител на БТПП в Националния съвет за тристранно сътрудничество към Министерски съвет
 • 2008 – до сега – Председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Стор Бейз АД
 • 2009 – до сега – Председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Викорс АД
 • 2008 – до сега - Работна група 4 „Дружествено право” към Съвета по европейските въпроси към Министерство на правосъдието
 • 2009 – до сега - Работна група 28 „Финансови и бюджетни въпроси” към Министерство на финансите
 • 2010 – до сега – Представител на БТПП в Общото събрание на Българския институт по стандартизация
 • 2005 – до сега – Член на попечителските съвети  на “ДЗИ УПОФ” и “ДЗИ ППОФ”
МОНОГРАФИИ
 • Придобиване на контрол върху предприятия като форма на концентрация, Сиела, 2015
ПУБЛИКАЦИИ
 • „Административноправна защита на ноу-хау пред КЗК“, сп. Общество и право, 2017, кн. 1
 • „Статус и правомощия на Комисията за защита на конкуренцията – дейност като административна юрисдикция“, сп. Търговско право, 2017, кн. 1
 • „Понятието за „контрол” в правото на защита на конкуренцията”, сп. Търговско право, 2014, кн. 2
 • „Относно приложимостта на “златната акция” в корпоративната практика“, сп. Търговско право, 2012, кн. 4
 • „Защита срещу „враждебно“ търгово предложение“, сп. Търговско и конкурентно право, 2011, кн. 9
 • „Предстоящата промяна на банковото право в областта на оценка на кредитния риск, наложена от Новото капиталово споразумение (Базел II)”, сп. Съвременно право, 2005, кн. 2
 • „Правото на информация по чл. 130, ал. 1 КТ“, сп. Труд и право, 2005, кн. 7
 • „Нормалният производствено-стопански риск по чл. 204 КТ”, сп. Труд и право, 2004, кн. 7
 • Оценка на риска по чл. 204 КТ и чл. 13а НК при осъществяване на инвестиционна дейност”, сп. Съвременно право, 2004, кн. 2